Missie

Wij streven er naar om onze deelnemers te helpen om een eigen plek in de maatschappij te vinden, ook als deze plek nog gemaakt moet worden. Het Spekrijt kan door haar grote netwerk en de ervaring, de verschillende mogelijkheden onderzoeken samen met de deelnemer.

Wij geloven in het onderzoeken en stimuleren van de kwaliteiten en talenten van onze deelnemers. Door een sfeer te creëren waar ‘fouten maken mag’ en “aangeven hoe je je voelt” werken we aan het vertrouwen om de groei en ontwikkeling te stimuleren. Wij kiezen er voor om samen te werken met verschillende personen met ieder zijn eigen hulpvraag. Iedereen leert van elkaar en een ieder kan elkaar helpen.

We werken vanuit ons hart en hopen een plek te bieden waar onze deelnemers zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen zoals ze verdienen. Een mooie plek in de natuur waar gelijkwaardigheid, respect, humor en vooral mogelijkheden bieden belangrijk zijn.

Visie

Wij geloven in de persoon. Wie ze zijn, hoe ze gevormd zijn en waar ze naar toe willen. Kan niet bestaat niet.

Op onze dagbesteding en logeeropvang proberen we vergelijkbare situaties te simuleren die ze in de maatschappij ook tegen kunnen komen. Wij streven naar een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zodat ze deze situaties willen aangaan met welke vorm van begeleiding of ondersteuning dan ook nodig is.

Onze activiteiten worden aangepast op de deelnemer  zelf. Elke dag proberen we iets nieuws, hoe klein de activiteit ook kan zijn. Elke stap is een stap verder. En soms is het goed om even weer een stap terug te nemen. Om dit te kunnen besluiten is ook niet vanzelfsprekend.

afbeelding5

Wat bieden wij aan?

 • Weerbaarheid training
 • Leer en Werk centrum
 • Groei en Ontwikkeling
 • Ontspanning en ademhalingsoefeningen
 • Kamertrainingen
 • Seizoengebonden activiteiten en markten
 • Sportdag
 • Jongerenweekenden.

Momenteel hebben wij geen wachtlijst. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een van onze medewerkers.

Doelgroep

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Dementie/PG Somatiek
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Verstandelijke beperking
 • Psychiatrische Problematiek
 • Lichamelijke beperking
 • Zintuigelijke beperking
 • Jeugd – en opvoedproblematiek

Leeftijd

 • Jongen (11-17 jaar)
 • Jongvolwassenen (18-25 jaar)
 • Volwassenen (26-65 jaar)
 • Ouderen (>65 jaar)

Zorgaanvraag

 • Dagbesteding
 • Groepsbegeleiding
 • Begeleiding Individueel
 • 24- uurs Zorg
 • Logeren
 • Crisis
 • Respijtzorg
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt