logo-novafarmgrip2kopie

NovaFarm-Grip is uniek in Nederland door het uitzonderlijke concept van zorgboerderijen waar mensen met verslavingsproblemen, (ex) justitiabelen en mensen met problemen op psychisch en sociaal gebied werken en soms ook wonen.
Wat moeten die nu op de boerderij? De mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen krijgen de kans hun leven weer een nieuwe positieve wending te geven.

Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld. Wij bieden een mooie omgeving, rust, ontspanning, aandacht, structuur en zorg aan mensen die zich weer volwaardig en geaccepteerd willen voelen. Sommige hebben dit nodig om weer terug te keren in de maatschappij. Samen met NovaFarm-Grip helpen wij om het ontregelde leven weer op orde te brengen. We doen dit met passie en genieten van het resultaat. Je ziet de mensen opfleuren en dit geeft weer nieuwe energie.

novafarm2

Missie

Via dagbesteding en individuele begeleiding een bijdrage leveren aan een zinvol en zo zelfstandig mogelijk bestaan van onze cliënten.

Visie

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toe te werken naar een zinvol bestaan. Dit geldt ook voor mensen met een beperking en voor mensen die om wat voor reden dan ook een moeilijke periode hebben gehad in hun leven. Het hebben van een werkplek speelt daarbij een belangrijke rol. Door het hebben van werk in de vorm van dagbesteding, wil NovaFarm-Grip de cliënt helpen om zich te ontplooien.