De Walsberg

De Walsberg
De Walsberg is een wijk in de Nederlandse gemeente Deurne. Walsberg, in het verleden geschreven als Wasberg was een eenvoudig gehucht gelegen op een dekzandrug aan de noordzijde van de Bakelse Aa of Vlier, grenzend aan de gronden van het Groot Kasteel en Klein Kasteel. De oudste schriftelijke vermelding stamt uit 1340. Vanaf 1803, als de naam op de Tranchotkaart als Walsberg wordt geschreven, verschijnt voor het eerst een letter -l- in de naam. Het zou echter tot ver in de twintigste eeuw duren voordat de spelling met de -l- officieel zou worden. Oudere inwoners spreken ook nu nog van de Wasberg. Behalve de dekzandrug met bewoning bestond de buurtschap voornamelijk uit natte heidevelden en een enkele verstuivingsgevoelige rug. Op die verstoven dekzandrug werd in de zeventiende eeuw door de heer van Deurne, destijds Rogier van Leefdael, een konijnenwarande aangelegd om op klein wild te kunnen jagen. De straat Warande grenst aan dat voormalige jachtterrein.

De Walsberg voorheen Wasberg

De Walsberg voorheen Wasberg

De Walsbergseweg is zelfs nog ooit een militair vliegveld rijk geweest. Direct na de oorlog werd er een primitief vliegveldje aangelegd op de hoek met de Voortseweg. Tot begin 1890 liep de weg hier dood op de hei en in het moeras, waarvan de ontginning toen nog grotendeels moest beginnen. Driek Smits en later Ties Claassen waren de pioniers op de ontginningsboerderijen van het buitengebied van de Walsbergseweg.

De Middelberken
De Middelberken was oorspronkelijk de naam van een groot ven dat in de loop van de 19e eeuw werd drooggelegd en ontgonnen. Bij de invoering van het kadaster in 1832 was het ven, toen nog eigendom van de gemeente Deurne en Liessel, nog aanwezig en had een oppervlakte van ruim tien hectare. Het lag tussen de huidige straten Middelberken en de Kouterdreef en sloot aan op een meer westelijk gelegen ander ven genaamd Het Spekrijt.